Как да класифицираме периодичните разходи

Периодичните разходи са всички разходи, които възникват за едно предприятие в периода, в който са направени. Периодичните разходи понякога са наричани оперативни разходи. Те са разделени в две категории: разходи за продажба и административни разходи.

Цялата публикация „Как да класифицираме периодичните разходи“