Как да класифицираме периодичните разходи

Периодичните разходи са всички разходи, които възникват за едно предприятие в периода, в който са направени. Периодичните разходи понякога са наричани оперативни разходи. Те са разделени в две категории: разходи за продажба и административни разходи.

Разходите за продажба са всички разходи, свързани с продажбата на Вашите продукти. Това включва разходите за продавачи, комисионните за продажба, маркетинг, реклама и разпространение на Вашия продукт. Ако имате места за търговия на дребно, те също спадат към тези разходи. Ако продавате своя продукт чрез уебсайт, това е разход за продажба. Заплащането на хората, които управляват социалните Ви медии също спадат към разходите за продажба.

Може би се чудите защо дистрибуцията е разход за продажба, а не продуктов разход. По правило обаче след като даден продукт е преминал през процеса на производство и се счита за завършен, към него не могат да се добавят повече разходи, свързани с продукта, а дистрибуцията се случва, след като продуктът е произведен. Той се счита за разход за продажба, защото не може да се извърши продажба на продукта, ако той не е доставен до клиента.

Административните разходи са всички разходи, свързани с общите операции на  компанията. Това включва разходите за заплати на изпълнителите и офисите, отдел човешки ресурси, проучване и разработване на нови продукти, както и разходите, свързани с поддържането на централата на фирмата.

Защо научноизследователската дейност и дейностите за развитие са административни разходи? Към продуктовите разходи се отнасят разходите, свързани с производството на настоящите продукти. Научноизследователската и развойна дейност се занимават със създаването на нови продукти или подобряването на продуктите, а не с производството на настоящите.

Когато се опитвате да класифицирате разходите, първо си задайте въпроса дали цената е част от производствения процес. Погледнете за ключови думи като „инсталация“ или „фабрика“. Това ще Ви помогне да разберете, че цената е свързана с производството на продукта. Ако е така, тогава това е продуктов разход. В противен случай е периодичен разход.

Ако това е периодичен разход, трябва да се установи дали той е свързан с продажбата на продукта или общата администрация на фирмата. Потърсете за термини като маркетинг или продажби – те служат за обозначаване на разходите за продажби. Административните разходи лесно се откриват, защото включват прякото определение „административен“. Познаването на терминологията и внимателното четене ще направят много по-лесна класификацията на разходите.